nat_scho’s photo on Instagram (#WhyILoveKenya @magicalkenya #safari #wildlife #travel
#tsavo.

Source: instagram.com

Coming soon: Why I love Kenya photo contest. 

www.WhyILoveKenya.com

Advertisements